home/nieuws/nieuwsberichten/Sneltram Maastricht-Hasselt spoort gestaag richting realisatie

Sneltram Maastricht-Hasselt spoort gestaag richting realisatie

17 november, 2017

Sinds de Vlaamse Regering in 2007 middelen vrijmaakte voor de realisatie van een sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, heeft dit project een heel parcours afgelegd . Doorheen dit parcours is alsmaar duidelijker geworden dat Limburg nood heeft aan een goede ontsluiting met openbaar vervoer. ‘ Iets waar de sneltramverbinding op overtuigende wijze zal toe bijdragen. Daarover zijn mobiliteitsdeskundigen, openbaar vervoergebruikers en lokale besturen het in beide Limburgen eens. Het parcours kende in het verleden hobbels en hindernissen, eigen aan heel wat grote infrastructuurprojecten.  Er moeten nu eenmaal de nodige procedures doorlopen worden en – in dit geval – ook nog aan beide zijden van de landsgrens. Het regelmatig blijven aftoetsen van de waarden en de haalbaarheid van het project heeft evenwel een goede kant. Dit laat toe om doorheen het projecttraject bij te sturen waar nodig. Zo loopt momenteel aan Nederlandse kant de procedure rond een nieuw bestemmingsplan.

Toen in december 2016, Vlaamse en Nederlandse partners een nieuwe overeenkomst afsloten rond onder meer het verkorte traject in Maastricht, werd ook afgesproken om nauwer samen te werken. Begin 2017 werkten de Vlaamse en Nederlandse partners dan ook een geïntegreerde planning uit. Deze geïntegreerde planning omvat de voorbereidende stappen voor de realisatie van de spoorinfrastructuur en alles wat daarmee samenhangt. Verder ook nog belangrijke items zoals de aanschaf van tramvoertuigen  en een veelheid aan procedures en processen die moeten doorlopen worden.  Voor deze periode is tijd uitgetrokken tot 2020. Voor de uitvoering van de infrastructuurwerken wordt ongeveer 3 jaren uitgetrokken. Start rijden is voorzien eind 2023 en in de loop van 2024 zal de tramlijn volledig in exploitatie worden genomen.

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan