home/nieuws/nieuwsberichten/In Maastricht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage

In Maastricht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage

27 oktober, 2017

In Maastricht ligt tot en met 9 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Tram Maastricht-Hasselt’ ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan zorgt er voor dat de circa 3,8 kilometer tramverbinding op Nederlands grondgebied juridisch/planologisch wordt vastgelegd. De tramverbinding in Nederland loopt vanaf de Belgisch-Nederlandse grens bij Lanaken tot aan het centrum van Maastricht. Er zijn twee haltes gepland: een tussenhalte bij Sphinxkwartier aan de Boschstraat en een eindhalte bij Mosae Forum.

Documenten die ter inzage liggen

Tot en met 9 november 2017 worden het ontwerpbestemmingsplan “Tram Maastricht-Hasselt”, het MER “Tram Vlaanderen-Maastricht” 2013, de Aanvulling MER “Tram Vlaanderen-Maastricht” 2014  en het Aanvullend MER ‘Tram Maastricht-Hasselt’ 2017 met alle daarbij behorende bijlagen voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage gelegd en beschikbaar gesteld:

Indienen van zienswijzen

Tot en met 9 november kan iedereen nog schriftelijk reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het MER 2013 (inclusief de Aanvulling MER 2014 en het Aanvullend MER 2017). Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht o.v.v. Tram Maastricht-Hasselt. Dit kan ook per e-mail via post@maastricht.nl onder vermelding van: Aan de raad, zienswijzen ‘Tram Maastricht-Hasselt’. Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft nu nog geen consequenties, maar is van belang in de beroepsprocedure.

 

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan