home/nieuws/nieuwsberichten/Maastricht werkt aan nieuw bestemmingsplan

Maastricht werkt aan nieuw bestemmingsplan

07 november, 2017

Om de tram te laten rijden op Nederlands grondgebied is onder andere een nieuw bestemmingsplan langs het tracé in Maastricht nodig. Het nieuwe bestemmingsplan zorgt er voor dat de circa 3,8 kilometer tramverbinding op Nederlands grondgebied juridisch en planologisch wordt vastgelegd. De procedure hiervoor loopt momenteel in Maastricht.

Nieuw bestemmingsplan

Tot en met 9 november 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Tram Maastricht-Hasselt’ ter inzage gelegen en was het voor iedereen mogelijk om zienswijzen in te dienen. De komende periode worden de binnengekomen zienswijzen geïnventariseerd en verwerkt en beantwoord in een voorstel voor de gemeenteraad. Na de jaarwisseling, in het eerste kwartaal van 2018, neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe bestemmingsplan.

De tramverbinding in Nederland loopt straks vanaf de Belgisch-Nederlandse grens bij Lanaken tot aan het centrum van Maastricht. Er zijn twee haltes gepland: een tussenhalte bij Sphinxkwartier aan de Boschstraat en een eindhalte in de binnenstad bij Mosae Forum.

Zie ook: 3,8 kilometer spoor in Nederland

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan