home/nieuws/nieuwsberichten

Nieuwsberichten

In deze rubriek vindt u actueel nieuws over de voortgang van het TMH-tramproject

november 2017

Sneltram Maastricht-Hasselt spoort gestaag richting realisatie

Sinds de Vlaamse Regering in 2007 middelen vrijmaakte voor de realisatie van een sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, heeft dit project een heel parcours afgelegd . Doorheen dit parcours is …

Nieuwe, gezamenlijke TMH-website & nieuwsbrief

  De Vlaamse en Nederlandse partners lanceerden recent een gezamenlijke TMH (Tram Maastricht-Hasselt) website. Dit digitale informatiepunt biedt actuele informatie over de kern, de waarden en het verloop van het …

Maastricht werkt aan nieuw bestemmingsplan

Om de tram te laten rijden op Nederlands grondgebied is onder andere een nieuw bestemmingsplan langs het tracé in Maastricht nodig. Het nieuwe bestemmingsplan zorgt er voor dat de circa …

oktober 2017

In Maastricht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage

In Maastricht ligt tot en met 9 november 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Tram Maastricht-Hasselt’ ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan zorgt er voor dat de circa 3,8 kilometer tramverbinding op Nederlands grondgebied juridisch/planologisch wordt …

mei 2017

december 2016

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan