home/nieuws/nieuwsberichten/Start gunningsfase: belangrijke stap in aanbesteding Tram Maastricht – Hasselt

Start gunningsfase: belangrijke stap in aanbesteding Tram Maastricht – Hasselt

17 juli, 2020

 

De Lijn meldt namens de samenwerkende partijen in het dossier Tram Maastricht-Hasselt dat de gunningsfase van de aanbesteding van zowel traminfrastructuur  als trammaterieel opgestart wordt. De gunningsfase is een belangrijke fase in de aanbestedingsprocedure en bedoeld om tot de economisch meest voordelige inschrijving te komen. Prijs én kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Voor deze gunningsfase worden de consortia uitgenodigd die eerder via een procedure zijn geselecteerd.

Afgesproken is dat tijdens deze gunningsfase het definitieve tracé door het centrum van Hasselt – waarover de studies nog lopende zijn – zal worden ingebracht.

De gunningsfase heeft een looptijd van ongeveer 18 tot 20 maanden. Een eerste offerte wordt verwacht rond de jaarwisseling.  In 2021 zullen onderhandelingen plaatsvinden. Vervolgens kan dan bekend worden gemaakt welke consortia de traminfrastructuur en het trammaterieel mogen bouwen. De doorlooptijden van de bouw zijn nog onderwerp van gesprek met de consortia, maar verwacht wordt dat de bouwfase ongeveer drie jaar zal duren.

Met de start van de gunningsfase is opnieuw een belangrijke stap genomen om te komen tot een grensoverschrijdende en duurzame openbaar vervoerverbinding tussen Vlaanderen en Nederland.

 

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan