home/nieuws/nieuwsberichten/Groen licht komst Tram Maastricht-Hasselt

Groen licht komst Tram Maastricht-Hasselt

15 mei, 2019

Datum: 15 mei 2019 Volgnummer: 025-eg
 

Persbericht

 

Groen licht komst Tram Maastricht-Hasselt

Bestemmingsplan voor sneltram onherroepelijk

 

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Tram Maastricht-Hasselt. De hoogste bestuursrechter heeft daarmee het in 2018 genomen besluit van de gemeenteraad van Maastricht tot vaststelling van het bestemmingsplan in stand gelaten. Dit betekent dat er geen planologische bezwaren meer zijn om de nieuwe tramlijn op Nederlands grondgebied aan te leggen.

 

De Raad van State geeft wel aan dat in het bestemmingsplan niet duidelijk was vastgelegd wat de maximale geluidbelasting vanwege het tramverkeer mag zijn. Zij heeft daarom zelf een regel in het bestemmingsplan opgenomen, waarin die maximale geluidbelasting wel is opgenomen. Met deze aanpassing blijft het bestemmingsplan overeind. Het project kan daarmee worden gerealiseerd.

 

De Gemeente Maastricht en Provincie Limburg zijn als partners in het project Tram Maastricht-Hasselt verheugd met deze uitspraak van de Raad van State. Gert-Jan Krabbendam, wethouder Mobiliteit van de Gemeente Maastricht en voorzitter van de Stuurgroep Tram Maastricht-Hasselt: “De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten, maar nu is er eindelijk de gewenste duidelijkheid. We kunnen vooruit kijken en doorpakken met de realisatie van deze belangrijke spoorverbinding met Belgisch-Limburg en Hasselt. Met deze elektrische sneltram op groene stroom halen we auto’s van de weg en verbeteren we de luchtkwaliteit. Kiezen voor de tram is kiezen voor schone duurzame mobiliteit en leefbaarheid in de Euregio. En we verbeteren met de tram de bereikbaarheid van onze binnenstad”.

De volgende fase die nu samen met de Vlaamse partners wordt voorbereid, is de start van de aanbesteding. Wanneer de aanbesteding volgens planning verloopt, kan in 2021 gestart worden met de aanleg. Naar verwachting zal de tram in 2024 zijn eerste rit maken tussen Maastricht en Hasselt.

 

______________________________________________________

Noot voor de redactie

Inlichtingen: Erwin Gerardu

Communicatieadviseur Tram Maastricht Hasselt erwin.gerardu@maastricht.nl (06) 21 55 78 35

 

 

 

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan