home/nieuws/nieuwsberichten/Vlaamse Regering keurt overheveling overwegendossier goed

Vlaamse Regering keurt overheveling overwegendossier goed

13 december, 2019

 

 

Vandaag, 13 december 2019,  ging de Vlaamse regering akkoord om de resterende middelen, die voor het spoorproject Zwankendamme in Zeebrugge waren voorzien, beschikbaar te stellen in het kader van het Spartacus-dossier. Het geld zal dienen om spooroverwegen in Diepenbeek en Bilzen aan te passen  waardoor de verkeersveiligheid flink verhoogd wordt én ook de sneltram Hasselt-Maastricht over het spoortraject kan passeren.   Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters ruimt hiermee een volgend obstakel op in het dossier Spartacus.

“Door een verschuiving van middelen in het spoordossier Zwankendamme is er een aanzienlijk budget van 18,6 miljoen euro vrijgekomen die nu gebruikt kunnen worden om de overwegen in Diepenbeek en Bilzen aan te pakken. Dit is opnieuw een stap in de goede richting voor het Spartacus-dossier. Deze middelen zijn nodig om de sneltram van Hasselt naar Maastricht parallel met de bestaande spoorlijn 34 te laten rijden”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

Deze beslissing gebeurde in samenspraak met de federale minister Bellot die bevoegd is voor Infrabel en de werken zal uitvoeren.

In 2006 ondertekende de Belgische staat, het Vlaamse Gewest, de NMBS-Holding en Infrabel het contract betreffende de prefinanciering van de te realiseren spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge. Na de realisatie van het project was er een overschot aan financiële middelen. Deze middelen gaan nu integraal naar Limburg om de overwegen in Bilzen en Diepenbeek aan te pakken in het kader van het Spartacus-dossier.

In Diepenbeek worden vijf overwegen op het tramtracé aangepakt  en in Bilzen zijn dat er vier. De werken zouden aanvatten begin 2020.

 

 

 

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan