home/wie wat waarom/3,8 kilometer tramspoor in Maastricht

3,8 kilometer tramspoor in Maastricht

Op Nederlands grondgebied wordt in totaal 3,8 kilometer tramverbinding aangelegd. Het tramspoor passeert de Belgisch-Nederlandse grens bij Lanaken en loopt door tot de Maastrichtse binnenstad. Er zijn binnen Maastricht twee haltes gepland: een halte bij het up-coming Sphinxkwartier vol culturele bestemmingen en een eindhalte midden in het centrum ter hoogte van Mosae Forum  (ongeveer 100 meter van de Markt). Zowel de gemeente Maastricht als de Provincie Limburg (NL) zijn partner in het project en overtuigd van de voordelen van deze robuuste grensoverschrijdende OV-verbinding.

In de loop van het project is de scope aan Nederlandse zijde wel gewijzigd. Zo is in 2015 via een uitgebreide review aan Nederlandse zijde geconstateerd dat de oorspronkelijke eindhalte Centraal Station niet gerealiseerd kan worden. Het bleek technisch onmogelijk om de Wilhelminabrug over de Maas te kruisen.

“Met deze elektrische tram op groene stroom halen we veel auto’s van de weg en verbeteren we de luchtkwaliteit. Kiezen voor de tram is dus kiezen voor schone en duurzame mobiliteit en leefbaarheid in de Euregio.”

Gert-Jan Krabbendam
Wethouder gemeente Maastricht


Het tracé van de tram Maastricht-Hasselt is in totaal 3,8 kilometer lang

Eindhalte Mosae Forum

Daarna is een studie gedaan naar alternatieve varianten. Op basis van deze studie is in gezamenlijkheid besloten om door te gaan met het tramproject en het tracé in Maastricht te laten eindigen in het stadscentrum bij Mosae Forum. Via frequente busverbindingen kunnen reizigers dan doorreizen naar het Centraal Station.

“Grensoverschrijdende ov-verbindingen zijn nu eenmaal goed voor de economische ontwikkeling en culturele uitwisseling. Met als bijkomend voordeel dat reizen met het openbaar vervoer veel beter voor het milieu is dan autoverkeer.”

Hubert Mackus
Gedeputeerde provincie Limburg


Impressie eindhalte Mosae Forum

Nieuwe overeenkomst

Op 15 december 2016 is door alle partijen een handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst. Vanaf dat moment zijn alle betrokken partijen voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van de tramlijn. In Maastricht krijgt de tram zoals gezegd haltes in het Sphinxkwartier en Mosae Forum. Het bijbehorende bestemmingsplan is op 6 maart 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad van Maastricht. Momenteel loopt er nog een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.

Meer weten? Bekijk dan hier het archief van besluitvorming.

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan