home/wie wat waarom/Spartacus: meer mobiliteit, meer kwaliteit

Spartacus: meer mobiliteit, meer kwaliteit

 

Bus, tram en trein inzetten tegen het fileleed

Limburg heeft nood aan de realisatie van het Spartacusplan. Dichtslibbende wegen, files, verkeersdrukte en parkeerperikelen… we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Het zorgt voor de nodige (verkeers)stress, tijdverlies en is belastend voor het milieu en onze leefomgeving. Bovendien neemt het fileleed een zware wissel op zowel het bedrijfsleven als op ons familieleven. En toch blijven we de auto uit de garage rijden. Ook al omdat het openbaar vervoer ondanks alle inspanningen vandaag nog vaak te traag is. Grote delen van Limburg beschikken niet over snelle spoorverbindingen. Een goed afgestemd netwerk van bussen, trams en treinen kan daarin verandering brengen.

Daarom ontwikkelde De Lijn het Spartacusplan, een toekomstplan dat Limburg efficiënt ontsluit met openbaar vervoer. Het openbaar vervoer brengt ons in een minimum van tijd en in alle comfort van onze woning naar het werk, van het platteland naar de stad, van de winkelstraten naar het pretpark. En niet alleen de aansluitingen binnen Limburg verbeteren. Ook een uitstap naar de rest van Vlaanderen, Wallonië of Nederland zal sneller en comfortabeler worden.

 

Spartacusplan: toekomstplan van De Lijn voor de provincie Limburg

In 2004 legde De Lijn al de basis voor een toekomstplan voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg: het Spartacusplan. Dit onder meer op basis van de regels van netmanagement zoals bepaald in het Decreet Personenvervoer en de daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten. En op basis van de bevindingen van de STIMULI-studie (in 2003 uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Regering), waarin een aantal potentieel interessante verbindingen en verbeteringen op het vlak van het gewestelijke en regionaal openbaar vervoer in Limburg naar voor geschoven worden.

De Lijn wil met het Spartacusplan een forse reizigersgroei bereiken door de kwaliteit van het openbaar vervoer in Limburg op te trekken tot een niveau waarop het een kwalitatief alternatief biedt voor de personenwagen. De uitbouw van een hoogwaardig netwerk van regionaal openbaar vervoer in Limburg moet tot een modal shift leiden. Steeds meer mensen moeten in de toekomst kunnen kiezen voor openbaar vervoer. Dit niet alleen voor kortere verplaatsingen maar ook voor verbindingen tussen steden onderling, binnen Limburg, maar ook daar buiten.

De ruggengraat van het Spartacus-model zijn de bestaande treinverbindingen, aangevuld met 3 nieuwe, snelle spoorverbindingen. Als aanvulling hierop zal een netwerk van ontsluitende busverbindingen de busgebruikers ophalen in de omliggende regio’s om hen in de knooppunten te laten overstappen op het hogere niveau. Dit hiërarchische netwerk leidt tot kwalitatieve verbindingen met een optimaal comfort en een gunstige reistijd voor openbaar vervoergebruikers

 

De nieuwe, snelle spoorverbindingen die voorzien zijn in het Spartacusplan zijn:

  • Hasselt – Maastricht,
  • Hasselt – Genk – Maasmechelen
  • Hasselt – Neerpelt – Lommel

 

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan