home/wie wat waarom/Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

De laatste krijtlijnen voor de realisatie van tram Maastricht – Hasselt worden momenteel uitgetekend. In 2023 moet de eerste tram tussen Maastricht en Hasselt rijden.  In de loop van 2024 wordt de tramverbinding volledig in exploitatie genomen worden.

Stand  van zaken?

Begin 2017 werkten de Vlaamse en Nederlandse partners een geïntegreerde planning uit. Deze geïntegreerde planning  omvat de voorbereidende stappen voor de realisatie van de spoorinfrastructuur en alles wat daarmee samenhangt. Verder ook nog belangrijke items zoals de aanschaf van tramvoertuigen  en een veelheid aan procedures en processen die moeten doorlopen worden.  Voor deze periode is tijd uitgetrokken tot 2020. Voor de uitvoering van de infrastructuurwerken wordt ongeveer 3 jaren uitgetrokken. Eind 2023 rolt de eerste tram over de sporen en in de loop van 2024 zal de tramlijn volledig in exploitatie worden genomen.

Wat ging eraan vooraf

Het project heeft een heel parcours afgelegd met de nodige hobbels en hindernissen. Een parcours dat eigen is aan heel wat grote infrastructuurprojecten en dat toelaat doorheen het hele projecttraject bij te sturen waar nodig. Maar ook nut en noodzakelijkheid van de sneltramverbinding zijn doorheen het afgelegde traject alleen maar duidelijker geworden.

Een overzicht van het afgelegde traject:

  •  16 februari 2007: De Vlaamse Regering beslist tot de oprichting van Lijninvest en maakt middelen vrij voor de realisatie van een sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht.
  • 23 september 2011: De Vlaamse Regering beslist dat er een volledig elektrische sneltramlijn moet komen van Hasselt, via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken naar Maastricht Zij gaat eveneens akkoord met de kostprijs van spoor- en halte-infrastructuur, met de aankoop van elektrische tramtoestellen en met de bouw van een tramstelplaats in Hasselt. De Vlaamse Regering stelt wel als voorwaarde dat er: samenwerkingsovereenkomsten moet afgesloten worden met de betrokken gemeenten en met Nederland.
  • 11 oktober 2013: De Vlaamse Regering geeft haar definitieve goedkeuring voor het realiseren van de sneltramlijn Hasselt – Maastricht.
  • 11 maart 2014: De samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse en Nederlandse partners worden ondertekend.
  • Zomer 2014: Aan Nederlandse kant duiken plots technische en financiële knelpunten op, waarna een bijkomende studie (review) wordt gevoerd. Dit maakt de toekomst van het tramproject even onduidelijk.
  • December 2015: Aan Nederlandse kant wordt beslist door te gaan met het sneltramproject
  • 7 juli 2016: Vlaams Minister Weyts maakt in de commissie Vervoer  (Vlaams parlement) bekend dat het ook aan Vlaamse kant wel degelijk de bedoeling blijft dat  de drie spoorverbindingen die voorzien zijn in het Spartacusplan  er effectief komen. Ook de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht.
  • 15 december 2016: Vlaanderen en Nederland sluiten een nieuwe overeenkomst  (addendum bij oorspronkelijke kaderovereenkomst) die de weg vrijmaakt voor de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Er is een akkoord over een aangepast tracé en een extra financiële bijdrage van de Nederlandse partner.

(zie ook persbericht dd 23.05.2017 )

 

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan